සිතක් මෙතරම් | Sithak Metharam - Kasun Chamikara - With Lyrics Video


Download සිතක් මෙතරම් | Sithak Metharam - Kasun Chamikara - With Lyrics mp3


සිතක් මේ තරම් දුකක් විඳිබැව්
දන්නේම නැති හිින්දා 
නුඹට රිදුනා සිත රිදවුනා 
මගේ සුරතින් රිදුනු කම්බුල් 
සැගෙව්වා මං නුඹේ හසරැල්
එදා තේරුන් ගියේ නෑ කලේ වරදක් කියා

සිහිනයක් නොවේ එදා
මගෙ දිවියේ ඔබ සිටියා
සඟවන්නෙ කෙලෙසද මා
වදන් මා සිත සැනසූ
රාත්‍රිය නිහඬ වෙලා
සඳත් නෑ අද අහසේ
නුඹත් නෑ මගෙ ලෝකේ


සිතක් මේ තරම් දුකක් විඳිබැව්
දන්නේම නැති හිින්දා 
නුඹට රිදුනා සිත රිදවුනා 

හදපුරා ඇඳි සිතුවම් 
නොපැතු ලෙස බොඳව ගියේ
දුරින් ඔබ අද සිටියත් 
වෙන් වෙන්නෙ කෙලෙස මෙසේ
මොහොතකට යලි ආවෝත් 
පෙර ලෙසම මං ඉන්නම්
සසර සැරිසරන තුරා

සිතක් මේ තරම් දුකක් විඳිබැව්
දන්නේම නැති හිින්දා 
නුඹට රිදුනා සිත රිදවුනා 
මගේ සුරතින් රිදුනු කම්බුල් 
සැගෙව්වා මං නුඹේ හසරැල්
එදා තේරුන් ගියේ නෑ කලේ වරදක් කියා