වස්සානේ හීනේ | Wassane Heene - Janendra Ft. Kaizer Kaiz- IRAJ Video


Download වස්සානේ හීනේ | Wassane Heene - Janendra Ft. Kaizer Kaiz- IRAJ mp3


Before song - 
මේක තමා ජීවිතය
ජීවිතය විඳිනවා කියලා හිතාගෙන
අයාලෙ යන හිතත් එකක්
සේල්ලක්කාර ජීවිතයට හැඩ ගැහැණු මට
හම්බුවුනු එක්කෙනෙක්ගෙන්
අමුතු ආදරයක් ලැබුනා
Before song - 

වස්සානයේ හීනේ කඳුලෙ පොඟවාලා
සංසාරේ අඳරුයි ඔබ වෙන් වීලා
හැමදාමත් ඉන්නම් මා තනිවෙලා//

කඳුලක උනුහුම ඇහිදාරේ
ඉඳුරා පවසයි ඔබ මාගේ
ප්‍රේාමා ලිංගන ආල කතන්දර 
විඳින්න නෑ අද
වැලපේ හිත මාගේ

වස්සානයේ හීනේ කඳුලෙ පොඟවාලා
සංසාරේ අඳරුයි ඔබ වෙන් වීලා
හැමදාමත් ඉන්නම් මා තනිවෙලා

යහනක තනිකම ඉකිබින්දේ
තුරුලෙම උන් හැටි ලය කන්දෙ
රෝස තොල් ලඟ හාදු වැස්සක 
තෙමෙන්න බෑ අද වැලපේ හිත මාගේ

Rap-
ආශාවරී මාගේ කඳුලු දන
මට ඉබින්න ඕන උන් කඩපු මල
පුරවන්න හැදුවෙ නුඹේ සිඳුනු විල
ඒකයි ආදරේ යද්දි ගෙවලා මිල
නුඹේ පෝරකෙ සරසලා 
කලා මඟුලු පෝරුව
යන්න හිතන් නුඹ එකක් දුර
මිණි කොක්ක් එයාගේ ලස්සන රූපය
මාලුවෙක් විතරයි මම ඒ මූදට
Rap-

වස්සානයේ හීනේ කඳුලෙ පොඟවාලා
සංසාරේ අඳරුයි ඔබ වෙන් වීලා
හැමදාමත් ඉන්නම් මා තනිවෙලා

End-
ඒ ආදරේ නිසා ඉපදුනු ජීවිතෙත් 
මන් නැති කලා
ආදරෙත් අතෑරියා
හිතේ ලොනු පසුතැවීමක් එකක්
අද මං විතරක් තනියෙම
End-